شرکت توسعۀ اقتصادی آرین

بانک الکترونیکی آرین (سهامی عام) در تاریخ ۱۰؍۰۱؍۱۳۹۰ به استناد مادۀ ۹۸ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس ماده واحدۀ قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی شواری پول و اعتبار، تأسیس و به ثبت رسید.

در تاریخ ۲۴؍۰۱؍۱۳۹۰ سهام بانک در فرابورس ایران پذیرفته شد و از ۳۰؍۰۱؍۱۳۹۰ در فهرست قیمت‌های فرابورس قرار گرفت. یک سال بعد در تاریخ ۱۷؍۰۱؍۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه‌ای در سایت خود، لغو مجوز تأسیس بانک الکترونیکی آرین را اعلام نمود و در مهرماه سال ۱۳۹۲ طی مجوز بانک مرکزی به تاریخ ۶؍۷؍۱۳۹۲ و همچنین مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۲ مبنی بر تغییر کاربری شرکت، مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام در تاریخ ۲۸؍۷؍۱۳۹۲ برگزار گردید و نام شرکت از «بانک الکترونیکی آرین» به «توسعۀ اقتصادی آرین» تغییر داده شد و نیز اساسنامۀ شرکت مطابق با اساسنامۀ سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و جایگزین اساسنامۀ قبلی شد.

فعالیت اصلی شرکت توسعۀ اقتصادی آرین طی سنوات اخیر، عمدتاً سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی بوده است.